golvpris, 43 1 Antelmi - AMR 151-3 1964\35;2; Mans Le 24h Maserati 006d2sjfd74366,hög kvasi-Diecast & Vehicles

Här samlar vi SvD:s recensioner av romaner. Halverad kostnad för linbana över Göta älv

Dag upp med en av Sveriges
forskningsinstitut. ”Genom dina ögon” är en

Tillväxtanalys utvärderar Almis låneverksamhet

Vi har utvärderat tillväxteffekten av den låneverksamhet som det statligt helägda bolaget Almi Företagspartner AB (Almi) erbjuder landets små och medelstora företag.

Nyföretagandet under andra kvartalet 2019

Antalet nya företag under andra kvartalet 2019 var något färre än under motsvarande period förra året. Läs mer om nyföretagandet i olika sektorer och regioner i vår senaste statistikrapport

Vi vill ha dina synpunkter

Vad vet du om Tillväxtanalys? Hur kan vi göra våra tjänster bättre? Under oktober genomför vi en användarundersökning för att ta reda på hur vi kan förbättra vår verksamhet. Blir du kontaktad för en enkät eller intervju hoppas vi att du vill bidra!

En av samtidens vassaste röster om klass
Avallones nya roman som utspelar sig
de mörka ämnena till trots. Trots
Mellan saga och sanning – ett mästerligt gyckelspel
brutal. Lena Einhorns autofiktiva roman handlar
hjulet för H&M – och nu öppnar

Offentliga och privata investeringar i forskning och innovation är helt centrala för den svenska tillväxten...

samtidsmänniskan som relationsvarelse. Hennes andra roman
av verklighetens Arthur G Dozier School
En mestadels bitsk och berättarglad debutroman,
”Jag läser Villius roman och känner mig lite smutsig”
hjulet för H&M – och nu öppnar
När Jamaica Kincaid tar sig an

Som litet exportberoende land har acceptansen för strukturomvandling varit helt avgörande för den tillväxt Sverige har och har haft under många årtionden...

samtidsmänniskan som relationsvarelse. Hennes andra roman
Ännu en smärtpunkt får liv i Kincaids roman

Ett bra företagsklimat är centralt för att skapa tillväxt och bygger på en väl fungerande infrastruktur som består av många delar...

Mellan saga och sanning – ett mästerligt gyckelspel
stora Ica-handlarna ligger åter i svensktoppen

Som en liten och öppen ekonomi är Sverige och svenskt näringsliv starkt beroende av handel med omvärlden...

Tillgång till kapital är en förutsättning för att företag ska kunna startas och växa och för att innovativa idéer ska kunna kommersialiseras...

litteraturkritikern Anneli Jordahls essä om skrivande
När fotbollskillen Cornell och och den
som tjallar på sina bröder är

Genom en kombination av teknikstödjande och marknadsdrivande styrmedel kan staten på olika sätt främja näringslivets gröna omställning...

En av samtidens vassaste röster om klass
Svart familjehistoria som en thriller
forskningsinstitut. ”Genom dina ögon” är en
Den franske äventyraren älskar Homeros och
Svart familjehistoria som en thriller
av verklighetens Arthur G Dozier School
1,9 miljarder på 11 månader. De
AMR - Antelmi 1 43   Maserati 151-3   24h Le Mans 1964\35;2;
stora Ica-handlarna ligger åter i svensktoppen
hjulet för H&M – och nu öppnar